Vitajte na našej www stránke!

Deň otvorených dverí 2016

20161215110915_mini.jpg
V piatok 9. decembra sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí. S možnosťou štúdia oboznámil návštevníkov aj pán riaditeľ Ing. Miroslav Fuchs, PhD. a slávnostne otvoril tento deň.

Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok žiakov zo základných škôl.V sprievode našich vyučujúcich a žiakov z 3. B. mali možnosť pozrieť si priestory školy, zoznámiť sa s materiálnym a technickým vybavením, priestory školského internátu, športový areál, laserovú strelnicu, či žiakov predvádzajúcich praktické zručnosti. Tohtoročný Deň otvorených dverí hodnotíme nadmieru pozitívne a veríme, že sme ním opätovne potvrdili miesto našej školy v rámci odborného vzdelávania v našom kraji.

Ing.Bodnárova Vlasta


Galéria

Späť