Vitajte na našej www stránke!

Deň otvorených dverí 2017

20180201111629_dod_mini.jpg
V piatok 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí.

S možnosťou štúdia oboznámil návštevníkov pán riaditeľ Ing. Miroslav Fuchs, PhD. a slávnostne otvoril tento deň. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok žiakov zo základných škôl. V sprievode našich vyučujúcich a žiakov z 3. B. mali možnosť pozrieť si priestory školy, zoznámiť sa s materiálnym a technickým vybavením, priestory školského internátu, športový areál, laserovú strelnicu, či žiakov predvádzajúcich praktické zručnosti. Tohtoročný Deň otvorených dverí hodnotíme nadmieru pozitívne a veríme, že sme ním opätovne potvrdili miesto našej školy v rámci odborného vzdelávania v našom kraji.


Ing. Bodnárova Vlasta


Galéria

Späť