Vitajte na našej www stránke!

Mladý priateľ lesa - prírodovedná súťaž

20160425075855_logo_web.bmp
Dňa 22. apríla 2016 sa v priestoroch školy konal 1. ročník súťaže "Mladý priateľ lesa".

Do súťaže bolo prihlásených 52 žiakov základných škôl takmer z celého východného Slovenska. Súťaž pozostávala z teoretickej časti (test  s možnosťou výberu) a z praktického poznávania prírodnín (dreviny, živočíchy, huby, stopy zveri) v areáli školy. Na príprave a priebehu tejto súťaže sa podieľali hlavne žiaci školy pod odborným dohľadom Ing. Bodnárovej. Zvíťazili všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili. Najlepšiími ale spomedzi nich sa stali žiaci Dávid Kurjan zo ZŠ Poproč so ziskom 46 bodov (plný počet bodov), Jakub Rybovič (ZŠ Jakubany)  a Vladimír Uhlík (ZŠ Kukučínová Vranov n./Topľou) zíslali po 44 bodov.
Pozitívne ohlasy na súťaž sú predpokladom a záväzkom organizovať aj ďalší ročník, na ktorý sa už teraz tešíme. Pevne veríme, že sa s účastníkmi tohto ročníka stretneme nielen ako so súťažiacimi aj v budúcnosti, ale aj ako so žiakmi našej školy.


Galéria

Späť