Vitajte na našej www stránke!

Oznam zákonným zástupcom a plnoletým žiakom pred nástupom do školského internátu

20200826095222_internat_ik.jpg
Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:
  1. Prváci od 14,00 hod. do 17,00 hod.
  2. Žiaci vyšších ročníkov od 17,00 hod. do 20,00 hod.
  3. V prípade záujmu je možné prevziať si izbu už v dňoch 3. – 4. septembra 2020 (štvrtok a piatok) v čase od 8:00- 12:00 hod.
  4. Žiaci, ktorí nenastúpia v stanovenom čase, dôvod včas ohlásia skupinovému vychovávateľovi na telefónnom čísle 051/7465641-3.
  5. Pri vstupe do budovy budú mať rúško na tvári a budú si dezinfikovať ruky.
  6. Udržiavajú odstupy pred budovou internátu, vstupujú po jednom, nie v skupinách.
  7. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školského internátu.
  8. Každý zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak vyplní zdravotný dotazník a vyhlásenie pred nástupom do školského internátu.

Počas pobytu v školskom internáte sa musia žiaci riadiť pokynmi vychovávateľov pre dodržiavanie nariadení pre zabránenie šírenia COVID-19.


Späť