Vitajte na našej www stránke!

SPK udelila škole prístup do vzdelávacieho a testovacieho portálu

20201029095134_portal_web.jpg
Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. udelila študentom a zamestnancom školy prístup k svojmu vzdelávaciemu portálu.

V snahe o podporu mladej generácie poľovníkov a lesníkov a dobrej spolupráce Slovenská poľovnícka komora a Stredná odborná škola lesnícka v Prešove uzavreli vzájomnú dohodu o spolupráci. Za propagačnú činnosť bol umožnený bezplatný prístup pre študentov a zamestnancov na vzdelávací portál http://wwww.polovnickeskusky.sk/.
Sme presvedčení, že vzájomnou spoluprácou dokážeme zdokonaliť tento portál nie len pre edukačný proces školy, ale hlavne pre vzdelávanie budúcich záujemcov o výkon práva poľovníctva.


Späť