Vitajte na našej www stránke!

V školskom roku škola plánuje prijať do dvoch tried 50 žiakov  študijného odboru lesníctvo - lesnícka prevádza a 10 žiakov študijného odboru lesníctvo - krajinná ekológia.

Do jednej triedy učebného dboru mechanizátor lesnej výroby plánujeme prijať 30 žiakov.