Vitajte na našej www stránke!

Zamestnanci

Kolektív zamestnancov školy tvoria pedagogickí a nepedagogickí zamestanci jej jednotlivých súčastí.

Pedagogickí zamestnanci školy

 Ing. Fuchs Miroslav, PhD.   učiteľ PEL
 PhDr. Hudáková Vlasta  učiteľ SJL, DEJ
 Ing. Baláž Vladimír  učiteľ POĽ, LEZ
 Mgr. Christaková Tatiana  učiteľ SJL
 Ing. Korušiak Július  učiteľ STZ, LEŤ
 Ing. Maňkoš Vladimír  učiteľ NLP
 Mgr. Furman Stanislav  učiteľ MAT
 Mgr. Záhoráková Svatava  učiteľ ANJ, RUJ
 Mgr. Ružbarská Oľga  učiteľ NEJ
 Ing. Šuščák Peter  učiteľ ANJ, LEZ
 Ing. Bodnárová Vlasta  učiteľ EKO, PRN
 Ing. Macej Martin  učiteľ LEB
 Ing. Karaš Slavomír  učiteľ LEZ, OL, PEL
 Ing. Kostelník Albín, PhD.  učiteľ HÚL, MOV
 Ing. Štupák František  učiteľ PEL
 Mgr. Šutran Peter  učiteľ TSV
 Ing. Takács Oskár  učiteľ odborných predmetov
 Mgr. Hutňan Alexander  učiteľ OBN, TSV
 Kollár Filip  učiteľ SOK
 PhDr. Jarkovský Vladimír  učiteľ RUJ, NEJ

Pedagogickí zamestnanci ŠI

 Mgr. Šilan Andrej  vedúci výchovy
 Mgr. Hmeľárová Iveta  vychovávateľ
 Ing. Mihaliková Henrieta  vychovávateľ
 Bohumil Lorenčík  vychovávateľ
   
   

Nepedagogickí zamestnanci školy

Bc. Karnišová Silvia asistentka riaditeľ školy
Ing. Buríková Martina  ekonóm
Ing. Karasová Antónia hospodár školy, personalistka
Buríková Anna upratovačka
Koľšovská Zdenka upratovačka
Lukáčová Mária upratovačka
Miklošová Janka upratovačka
Mihalčin Gabriel školník
Hulvej Dušan údržbár

Nepedagogickí zamestnanci ŠJ

Jurkovičová Júlia vedúca školskej jedálne 
Baricová Monika kuchárka
Schlosserová Mária
kuchárka
Potočková Jana pomocná kuchárka
Múdra Marcela pomocná kuchárka
Skalská Monika pomocná kuchárka