Vitajte na našej www stránke!

Plán výkonov

Na základe plánu výkonov, ktorý schválil Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja, budú do tried prvého ročníka prijímaní žiaci v školskom roku takto:

-   4 - ročný študijný odbor
              4219 6 lesníctvo - 2 triedy s celkovým počtom 60 žiakov
             4238 6 agrolesníctvo (experimentálne overovanie) - 1 trieda s  celkovým počtom 30 žiakov

-   3 - ročný učebný odbor
             4575 200 mechanizátor lesnej výroby - 1 trieda s celkovým počtom 30 učňov

-   2 - ročný učebný odbor
             4579 000 lesná výroba - 1 trieda s celkovým počtom 30 učňov