Vitajte na našej www stránke!

Zápis prijatých uchádzačov

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium škola, bude vykonaný na základe "Záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium". 

Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy následne začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí. Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie.

Podmienkou pre konečné prijatie je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Tlačivo na stiahnutie: Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium.