Vitajte na našej www stránke!

Zdravotná spôsobilosť

Do študijného odboru sa môžu prijímať len telesne zdatní uchádzači, s dobrou funkčnou činnosťou chrbtice, horných i dolných končatín vrátane uchopovacej schopnosti rúk, bez chronických zápalových ochorení najmä horných dýchacích ciest a sluchových orgánov, s dobrou funkciou obehového a dýchacieho orgánu, bez záchvatových ochorení akéhokoľvek pôvodu a bez akéhokoľvek duševného ochorenia. Je nevyhnutné, aby celkové duševné a telesné schopnosti dávali v budúcnosti predpoklady na získanie oprávnenia :

  • na riadenie motocykla, traktora a osobného automobilu
  • na držanie a používanie poľovnej zbrane
  • na obsluhu motorových píl, krovinorezov a lesníckych strojov

Vyjadrenie lekára je potrebné zaslať spolu s prihláškou.

Tlačivo :(Vyjadrenie lekára aktualizácia.pdf )