Vitajte na našej www stránke!

Lesnícka zoológia

V predmete lesnícka zoológia žiaci poznávajú živočíchy, ktoré sa vyskytujú v lese alebo majú nejaký vzťah k lesu. Sú pre les užitočné alebo škodlivé alebo indiferentné a les pre nich predstavuje životné prostredie.

Lesnícka zoológia tieto živočíchy opisuje, ale predovšetkým učí žiakov poznať ich tak, aby tieto poznatky mohli využiť v predmete ochrana lesa a poľovníctvo. Pre tieto predmety je lesnícka zoológia prípravný predmet.

Niektoré poznatky z tohto predmetu sú žiaci schopní využiť aj v iných odvetviach, ktoré súvisia s činnosťou človeka v prírode, napríklad vo včelárstve a v rybárstve.