Vitajte na našej www stránke!

Matematika

Obsah matematiky nadväzuje na vzdelávanie v predmete matematika na základnej škole.
Cieľom je získať vedomosti z oblasti algebry, z planimetrie a zo stereometrie, z analytickej geometrie roviny a priestoru, zo základov matematickej analýzy, z kombinatoriky, zo základov pravdepodobnosti a štatistiky. Základy diferenciálneho počtu a integrálneho počtu žiaci získajú formou konzultácii alebo formou voliteľného predmetu.