Vitajte na našej www stránke!

Motorové vozidlá

Učivo predmetu motorové vozidlá je rozdelené do druhého a tretieho ročníka štúdia na našej škole.

V priebehu týchto dvoch ročníkov sa pozornosť venuje teórii vedenia vozidla, pravidlám cestnej premávky, kde sa žiaci oboznámia s platnou legislatívou, riešením dopravných situácií, podmienkach prevádzky i o rozboroch dopravných nehôd. Ďalej sa preberajú zásady bezpečnej jazdy a prvá predlekárska pomoc pri dopravných nehodách. Veľmi dôležitou časťou je konštrukcia a údržba vozidiel, kde sa žiaci oboznámia s rozdelením motorov, elektrickou sústavou, prevodovým ústrojenstvom a ďalšími časťami vozidla, ako aj s ich údržbou s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Cieľom predmetu motorové vozidlá je, aby žiak získal potrebné poznatky využiteľné v cestnej doprave, ale hlavne úspešne mohol vykonať skúšky na získanie vodičského oprávnenia.