Vitajte na našej www stránke!

BIELA PASTELKA,
Nakreslite zrakovo postihnutým
pomocou bielej pastelky lepší život.


Každoročne v septembri sa na celom Slovensku predávajú biele pastelky v hodnote 1 euro a prípadný dobrovoľný príspevok. Žiaci našej školy podporujú verejnú zbierku finančným darom a ochotou pomôcť. BIELA PASTELKA, ktorá financuje kurzy pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým prekonávať prekážky každodenného života.


Ing. Bodnárová