Vitajte na našej www stránke!

Výzvy na predkladanie ponúk


9. marec 2021 - Projekt - IROP

IROP

Výzva na predloženie ponuky "Obstaranie učebných pomôcok – simulátor ovládania harvestora a traktora“ projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky - súbor PDF

Cenový formulár - špecifikácia harvestora - súbor XLS

 

 


Projekt - Lesy nepoznajú hranice

Zhotovenie finančnej a ekonomickej analýzy podľa metodológie programu pre projekt „Lesy nepoznajú hranice“ pripravovaného v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovenská republika 2014-2020.

SŠ_analyza.pdf