Vitajte na našej www stránke!

Arborétum

Hlavným poslaním tohoto objektu je plnenie pedagogických funkcií. Toto hľadisko je rozhodujúce pri zostavovaní šírky sortimentu drevín, s ktorými sa v arboréte počíta. Súčasne osnova predmetu dendrológie ovplyvňuje aj základné usporiadanie zbierky na systematickom základe. Je len samozrejmé, žže náplňou arboréta bude a aj je kultúrno-osvetová funkcia a v určitom ohľade aj vedecko-výskumná práca. Plocha arboréta  o výmere 13,09 ha je rozčlenená na 26 samostatných porastov rôznej veľkosti a tvaru, na ktorej je vysadených v súčasnej dobe cca. 180 druhov taxonóm.
Najväčšie úspechy v budovaní arboreta boli zaznamenané do konca roku 1990. V oplotenej ploche arboréta sa nachádzalo v tom čase asi 170 druhov taxónov v počte okolo 1400 ks, ktorým sa venovala náležitá pestovná starostlivosť.V ďalšom období sa o plochu arboreta začali zaujímať  pôvodní vlastníci, a keďže plocha arboreta nebola pred výstavbou vykúpená,v roku 2011 došlo ku vráteniu užívacích práv vlastníkom.Cieľavedomá výstavba a údžba arboreta týmto skončila, ostáva len veriť, že v blízkej budúcnosti predsa dôjde ku dohode o odkúpení plochy arboréta a záchrane účelového objektu.