Vitajte na našej www stránke!

Certifikácia lesa

Certifikácia kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, prírode blízke  obhospodarovanie, lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad o bezpečnosti zdravia pri  práci a dodržiavanie technologických postupov.

Školské hospodárstvo Cemjata je od 6. júla 2007 členom Skupinovej schémy certifikácie lesov pri Gemerskom  združení vlastníkov neštátnych lesov v Rožňave a zároveň je

 

držiteľom certifikátu FSC ® (FSC-C007478) č. SGS-FM/COC – 005692  zo dňa 13.1.2009.

certifikat.jpg

The FSC Logo identifies forests which are certified according to the Forest Stewardship Council® (FSC-C007478)  requirements for responsible management.

Certified forest area is

Školské hospodárstvo were certified according to the FSC requirements by the independent accredited certification body SGS.  

 

 Sumárne údaje z PSoL

 Zoznam dielcov bez zásahu FSC

 Lesy s vysokou ochranárskou hodnotou

 Hlavné zásady hospodárenia na ŠH Cemjata