Vitajte na našej www stránke!

Charakteristika

Lesy ŠH Cemjata majú priaznivé geografické, prírodné aj personálne a výrobné podmienky pre plnenie svojho hlavného cieľa. Nachádzajú sa na západne od Prešova, 7 km od Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove (ďalej len SOŠL). Územie lesného hospodárskeho celku (ďalej len LHC) má vysokú, 86% lesnatosť. Pahorkatina s najnižžším bodom 285,5 m n.m. a najvyššou nadmorskou výškou 485,3 m je veľmi chudobná na vodu, zbrázdená hlbokými a stále aktívnymi stržami v sprašových hlinách na flyšových sedimentoch. Hlavnou drevinou je buk so zastúpením 43,8 %, nasledujú: DB-17,1 %, HB-16,8 percenta, BO-7,6 %, JD-6,1 %, SMC-3,0 %, BR-2,1 %, JV-1,0 %, TPD-0,8 %, SM-0,6 %, JL-0,5 %, LP-0,4 %, JS-0,1 %, ostatné listn.-0,1 %. Zastúpenie listnatých drevín je 82,7 % a ihličnatých drevín 17,3 %. Súčasný priemerný plošný vek porastov je 56 rokov.