Vitajte na našej www stránke!

Náučné chodníky

Náučný chodník " Kvašná voda"

Začiatok trasy náučného chodníka je na lesnom sklade Ortáše, kde sa nachádza úvodný panel s vyznačením celej trasy. Trasa náučného chodníka je 3,7 km dlhá s žavostranným prevýšením cca 130 m a pravostranným prevýšením asi 70 m. Na trase sa nachádza 10 zastávok. Na každej zastávke je osadený drevený panel s textom, ktorý informuje návštevníkov o faune a flóre, hospodárskom využívaní pôdneho fondu, o minulosti Kvašnej vody, geomorfológii, estetike lesa, arboréta a ostatných účelových objektoch, ako aj o ŠkL. Okrem panelov na určených zastávkach sú vybudované technické zariadenia, lavičky studničky, mostíky, ohniská. Trasa končí pri Arboréte.

Náučný chodník  Zabíjaná

Začiatok aj koniec trasy náučného chodníka je pri štátnej ceste miestny názov Zabíjaná, pri zástavke MHD č.18, kde je vstupná brána na náučný chodník zároveň slúžžiaca pre vstup vozíčkarov t.j. telesne postihnutých do areálu Berecína. Trasa je dlhá 3,1 km s prevýšením cca 70 m s osadenými 14 stanovišami. Na kombinovaných dreveno kamenných paneloch sú texty, ktoré informujú o miestnej prírode, histórii  a zaujímavostiach lokality Cemjata, s tým, žže na kažždom stanovišti je zdôraznený význam lesného ekosystému. Chodník je určený pre širokú verejnosť, celá trasa vedie lesnými cestami a chodníkmi, zvl᚝ ju doporučujeme pre organizované návštevy žžiakov Prešovských  základných škôl za účelom získania kladného , pozitívneho obrazu o lesnom prostredí.