Vitajte na našej www stránke!

Priemyselná plantហbrezy

V roku 1990 bola v oblasti Kvašnej vody v dielci 51 b založžená priemyselná plantᾞ brezy (10) o výmere 2,62 ha. Priaznivé terénne podmienky (sklon do 25 %) a hlinitopiesčitá pôda s dobrými fyzikálnymi pomermi bez skeletu vytvorili dobré podmienky pre komplexné uplatnenie agrotechniky. Priemyselná plantᾞ bola rozdelená na dve plochy - menšiu, na ktorej sa vysadil brest horský sibírsky (10 %) a väčšiu, na ktorej sa vysadila breza (90 %). Spon pri obidvoch drevinách je 2,50x1,75 m. V r. 2000 bola vykonaná prerezávka pozitívnym spôsobom výberu, teda už 10 rokov po založžení, čo dokazuje jej rýchly rast a nadpriemernú kvalitu. Brezový porast má teraz výšku v priemere 15 m. Brest horský sibírsky, ktorého zastúpenie pri obnove v tejto plantᾞi bolo cca 10 % vyznačuje sa nízkou kvalitou, malým výškovým prírastkom, je košatého vzrastu a veľmi zavetvený. V súčasnej dobe je plantáž bez obhospodarovania v dôsledku nezáujmu vlastníka.