Vitajte na našej www stránke!

Strelnica

Medzi zariadenia školy patrí aj výcvikové zariadenie strelnica. Pozostáva z guľového strelišťa, diviaka na prieseku, z batérie a oblúkového strelišťa. Strelnicu udržžiavame a prevádzkujeme v úzkej spolupráci s ŠRgO SPZ v Prešove. Vo východnej časti je vybudovaný umelý brloh pre výcvik brlohárov.