Vitajte na našej www stránke!

Uznané porasty pre zber semen

Okresný úrad v Prešove svojimi rozhodnutiami č. OPPaLH 2002/500 - 7/ Na až č. OPPaLH 2002/500 - 12/ Na zo dňa 15. 5. 2002 podľa § 33 zákona NR SR č. 291/1996 Z. z., na základe predložžených uznávacích listov od Lesníckeho výskumného ústavu, Výskumnej stanice Liptovský Hrádok, podža § 7, odsek 9 Vyhlášky MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiále lesných drevín, jeho získavaní a evidencii uznáva nasledovné porasty za vhodné pre zber lesného semena:

 

Uznané porasty na LC Cemjata PSoL 2012 - 2021

Drev.

EK

JPRL

BK

fsy223PO-443

22 11, 24 01, 31 11, 34 01, 39b

BK

fsy223PO-442

58, 59, 60, 61, 69a11, 70 11, 74 11, 75 11, 82 11, 81 11, 94 01

BK

fsy223PO-441

72 01, 73 01

BK

fsy223PO-440

93 11, 100 11, 306 01, 307 01, 324a, 447, 747a

DZ

qpe223PO-412

24 01, 39b, 57, 59, 82 11, 129 11, 132 11

BO

psy223PO-383

57, 59, 60, 70 11, 72 01

JD

aal233PO-024

60

Semenné porasty na LC Cemjata PSoL 2012 - 2021

Semenné porasty na LC Cemjata PSoL 2012 - 2021

 

Nový EK

Vym_SP

Drevina

Latinák

Dielec_SP

LHC_SP

LUC_SP

Uziv_SP

psyS23PO-109

2,00

Borovica lesná

Pinus sylvestris L.

77

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov

fsyS23PO-147

2,99

Buk lesný

Fagus sylvatica L.

64 c

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov

pavS13PO-161

1,00

Čerešňa vtáčia

Cerasus avium (L.) Moench.

86

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov

qpeS23PO-013

2,03

Dub zimný

Quercus petraea L.

41c,341d

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov

qpeS23PO-067

2,07

Dub zimný

Quercus petraea L.

41e ,341c

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov

ldeS33PO-146

2,12

Smrekovec opadavý

Larix decidua Mill.

76c

Cemjata

Cemjata

Spojená škola - Prešov