Vitajte na našej www stránke!

Výberové stromy

V rámci študentskej odbornej činnosti pod dohľadom OLH Ing. Jozefa Daňka boli prehodnotené a označené elitné stromy borovice sosny v počte 10 kusov. Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Prešove č.2004/200 - 2/Na zo dňa 24.3.2004 boli uznané za VÝBEROVÉ. Ich hlavným poslaním je produkcia vysokohodnotného semena.