Vitajte na našej www stránke!

Basketbalový

Vedúci krúžku:  Ing. Vladimír Maňkoš

  • zdokonaľovanie herných činností jednotlivca (streľba, dribling, obchádzanie súpera, ...)
  • zdokonaľovanie  skupinových obranných činností a útočných herných kombinácií
  • nácvik hry v zápasoch
  • účasť školského basketbalového družstva v oblastných majstrovstvách