Vitajte na našej www stránke!

Čo je krúžková (záujmová) činnosť

Záujmová sféra našich žiakov je veľmi široká a pestrá paleta krúžkov umožňuje každému sa uplatniť. To platí o mimoškolskej činnosti - práci v krúžkoch. Keď sa záujmy včas objavia a správne usmernia, dosiahnu sa aj očakávané výsledky a úspechy. Presvedčili sme sa o tom, že viesť našich žiakov k efektívnemu využívaniu voľného času, je úloha najmenej taká závažná ako zabezpečenie výchovno - vyučovacieho procesu. Preto v každom roku kladieme veľký dôraz na to, aby žiaci primerane svojim záujmom a schopnostiam sa mohli zapojiť do činnosti aj mimo školy. Široký rozsah záujmov dokazuje zameranie krúžkov.