Vitajte na našej www stránke!

Geologická exkurzia – lom Terňa-Mošurov

Po dlhej zime konečne vykuklo slnko a my sme sa mohli vybrať „do terénu“. Lom Mošurov bol založený za účelom ťažby vápenca, ale nás lákali pekné vzorky skamenelín, ktoré sa tam nachádzajú.

Vo štvrtok poobede 22.3.2012 sme náš zámer uskutočnili a začali sme hľadať... Lom toho času ešte nie je po zime v prevádzke, takže nájdenie pekných vzoriek skamenelín bolo veľmi obtiažne. V starých odstreloch sme už skameneliny nenašli, ale o to krajšie boli vzorky masívneho kalcitu a sem-tam kryštalického kalcitu, ktoré mali aj viac ako 10 cm. Lom by mal byť v blízkom čase znovu v prevádzke a po odstreloch by sa mohli odkryť ešte pekné vzorky, preto sa tam ešte vrátime.

Ing. Maňkoš Vladimír