Vitajte na našej www stránke!

Kto sú lesničiari

Poľovnícke signály patria medzi zvyklosti a obyčaje, s ktorými sa žiaci oboznamujú nielen v teoretickej , ale aj v praktickej podobe. Ich zvuky zneli na škole od roku pôsobenia školy v Prešove, teda od roku. 1964. Hrali sa predovšetkým na spoločných poľovačkách organizovaných školou, nechýbali na slávnosti otvorenia školského roku, ani na maturitných skúškach. Ich prejav bol v začiatkoch spontánny (hrala sa vlastná tvorba, alebo prevzaté české poľovnícke signály), prednesený nadšencami zo strany žiakov. Spomínam si na mená niektorých spolužiakov: Roman, Trella, Micenko, Kolárčik, Viskup, Stoklas, Olexa. Kvalitatívny zlom v rozvoji lesničiarstva nastál na škole v roku 1986, príchodom Ing. Jozefa Daňka. V roku 1987 sa stal vedúcim krúžku. Od toho istého roku sa pravidelne žiaci zúčastňovali pod jeho vedením celoslovenských súťaži v hre na lesnicu. Od roku 2001 vystupujú na poľovníckych podujatiach aj v zahraničí a to v Poľsku a Česku. 

Ako z predchádzajúceho textu vyplýva, krúžok lesničiarov má na SLŠ dlhoročnú tradíciu, ale až v posledných rokoch sa podarilo udržať kontinuitu, takže za odchádzajúcimi absolventmi školy nastupujú žiaci nižších ročníkov. Význam krúžku lesničiarov spočíva v tom, že žiaci si osvoja hru na hudobný nástroj a zároveň sa učia kultivovanému správaniu na verejnosti pri svojich vystúpeniach. V neposlednej miere získavajú tiež estetické zážitky i úctu k poľovníckym tradíciám.
Ing. Miroslav Fuchs