Vitajte na našej www stránke!

Sokoliarstvo

Úlohou voliteľného predmetu sokoliarstvo je poskytnúť žiakom komplexné odborné vedomosti a skúsenosti zo: 

  • sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov 
  • výcviku poľovných dravcov, ich použitia na lov, zhotovovania sokoliarskej výstroje a pomôcok a využitia dravcov v praxi
  • zákonných predpisov o sokoliarstve, členstve v SKS a sokoliarskej etike

Študent musí zvládnuť zásady výcviku, rehabilitácie i lovu s dravcami. Dôraz sa kladie na zákonné predpisy o nadobúdaní dravcov a ich evidencii.

Úspešný absolventi majú možnosť ukončiť predmet riadnou sokoliarskov skúškou. Táto oprávňuje v rámci zákonných predpisov nadobudnúť dravca, cvičiť a loviť s ním.

Využiť ho aj pri biologickej ochrane v poľnohospodárstve, lesníctve, na letiskách, stálych a sezónnych sokoliarských scénach, či svoje skúsenosti využiť v odchovniach dravcov, alebo rehabilitačných staniciach u nás a v zahraničí.

Fotogaléria