Vitajte na našej www stránke!

Strelecký

Vedúci krúžku: Ing. Vladimír Baláž, Ing. Slavomír Karaš
Náplňou streleckého krúžku je základné oboznámenie žiakov so základmi poľovníckej a športovej streľby po teoretickej, ako aj praktickej stránke. Žiaci sa oboznamujú s rozdelením zbraní, historickým vývojom, ich základnými časťami, balistikou, použitím, údržbou, právnymi predpismi na úseku zbraní a streliva a v neposlednej miere aj streleckou optikou. Po získaní prvotných znalostí si žiaci svoje poznatky overujú priamo na strelnici nácvikom streľby „na sucho“, neskôr aj prakticky zo vzduchových, guľových a brokových zbraní. V rámci praktickej streľby žiaci trénujú streľbu na statické terče /srnec, líška, diviak/, pohyblivé terče /diviak, líška, zajac/ a tiež absolvujú streľbu na oblúku a batérii. V rámci teórie i praxe sa na práci krúžku podieľajú aj skúsení odborníci zaoberajúci sa zbraňami pri svojej práci, ktorí sú ochotní odovzdať svoje poznatky žiakom našej školy