Vitajte na našej www stránke!

Tenisový

Vedúci krúžku: Mgr. Alexander Hutňan
Hlavnou úlohou tenisového krúžku je osvojenie hernej činnosti na takú úroveň ktorá žiakom umožní hrať podľa pravidiel tenisu.
Ďalšou úlohou je zvýšiť pohybovú výkonnosť žiakov vo výbušno-silových, vytrvalostných schopnostiach. Dosiahnuť takú úroveň, aby si žiaci osvojili kladný vzťah k tenisu. Postupne ich získať pre tenis, aby ho začali hrať pravidelne. Zdôrazniť jeho význam pre pohybovú činnosť človeka.
Pri výučbe sú premietané aj videokazety zo základov tenisu ako aj z hry svetových hráčov. Takisto sú odprednášané prednášky z teórie a metodiky tenisu.
Krúžok sa stretáva vo štvrtok od 14:00 do 16:00. Žiaci ktorý majú záujem po dohode (majú cvičenia a z toho dôvodu nemôžu prísť vo štvrtok) môžu si vybrať deň ktorý im najlepšie vyhovuje.