Vitajte na našej www stránke!

Včelársky

V tomto školskom roku začal na našej škole pracovať nový záujmový kúžok - "Včelárstvo". Už od prvých prieskumov pred založením krúžku bolo jasné, že o krúžok bude seriózny záujem. 

Preto sa začiatkom septembra 2011 začali organizovať prípravy na spustenie jeho činnosti. Pod patronát si to zobral Ing. Karaš a v spolupráci s Mgr. Holubom začali s budovaním členskej základne a zabezpečovaním technického vybavenia, za výraznej podpory vedenia školy. Následne sme nadviazal aj kontakt so Slovenským čelárskym zväzom, kde si nás pod patronát zobral pán Gabriel Foťko. V súčasnosti sme v štádiu kde po dlhodobej zimnej príprave začíname práce v teréne. V týchto dňoch sme začali s terénnymi úpravami stanovišťa, kde budú včelstvá umiestnené. 

   Včelstvá budú umiestnené v oblasti Cemjata, na pozemkoch, ktoré sú obhospodarované Školským hospodárstvom. Stav včelstiev by sa mal na začiatok pohybovať na úrovni 4 - 5 rodín,  ktoré by sme chceli postupne rozširovať.

   Cieľom krúžku je naučiť žiakov základom staroslivosti o včelstvo a následne priblížiť prácu so základnými včelími produktami ako sú med, peľ a vosk. Plánujeme pravidelne organizovať odborné prednášky pre našich členov, ale samozrejme vítaná je aj široká verejnosť.

Mgr. Holub Ján