Vitajte na našej www stránke!

Organizácia školy v školskom roku 2020/21 počas trvania pandémie

20200820185444_mssr.png
Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Podmienky vstupu pre školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - súbor PDF 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - súbor PDF

INFOGRAFIKA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE STREDNÉ ŠKOLY + SEMAFOR:


Galéria

Späť