Vitajte na našej www stránke!

Informácie pre šk. rok 2012/2013

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú uchádzači o štúdium prijatí bez prijímacích skúšok. 

Poradie uchádzačov bude zoradené s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky v štúdiu na ZŠ ( 6.-9. ročník) a výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.