Vitajte na našej www stránke!

Génová základňa buka lesného

Okresný úrad v Prešove rozhodnutím č. OPPaLH  2002 / 500 – 13 / Na zo dňa 16. 5. 2002 zriadil génovú základňu buka lesného o celkovej výmere 160,96 ha, evidenčný kód: 26723 PO – 001 v lokalite Zimná Studňa. Buk sa tu vyznačuje plnodrevným, rovným kmeňom, kvalitnou korunou a prispôsobivosou danému stanovišu. Génová základňa buka je tvorená nasledovnými porastami :

Génová základňa buka  na LC Cemjata PSoL 2012 - 2021

Nový EK

Drev.

Názov GZ

LHC/LUC

Správca lesného pozemku

LO

Drev.

Výmera ha

fsyG23PO-001

BK

Prešov - Cemjata

Cemjata

Spojená škola - PO

22 A Šarišská vrchovina

BK

160,96