Vitajte na našej www stránke!

Priemyselná plantហduba červeného

V roku 1996 bola založžená priemyselná plantើ duba červeného v D 41 a. (11) Dub červený ako introdukovaná drevina bol vysadený v roku 1922 v dielci 58 v lokalite Čertov kameň. V roku 1927 v D 57 a 58. V týchto dielcoch dub červený poskytuje vyššiu produkciu drevnej hmoty v porovnaní s dubom zimným na tom istom stanovišti. U duba červeného nebolo zatiaľ zaznamenané hromadné odumieranie duba.