Vitajte na našej www stránke!

Prímestské lesy

Za bezprostredné rekreačné oblasti obyvateľov Prešova a jeho blízkeho okolia možžno považžovať Sigord, Lipovce, no najbližžšou rekreačnou oblasou sú Školské lesy Cemjata s vybudovaným lesoparkom, náučným chodníkom, arborétom i minerálnymi prameňmi. Okolie ŠkL Cemjaty je oddávna atraktívnym a vyhľadávaným miestom. Tento fakt potvrdzujú aj staršie publikácie. V knihe "Dejiny kúpežľov a kúpežľníctva na Slovensku" (Osveta 1981) od Jána Mikulíka, autor na strane 35 a ďalších píše, žže Cemjatu užž dávno využžívali grófi, baróni, šľachta aj mešťania na upevnenie svojho zdravia. Charakter územia poskytuje veľmi dobré podmienky pre celoročné využžitie - letnú i zimnú rekreáciu, čomu prispieva striedanie lesných porastov s lúkami a inými poľnohospodárskymi pozemkami, členitý terén s rôznymi expozíciami. Tejto skutočnosti veľmi pomohlo aj vybudovanie lesoparku v roku 1978 a neskôr záchytné parkovisko pred vstupom do lesoparku. Návštevnos Cemjaty v poslednom období naberá na intenzite. Občania mesta i blízkeho okolia sem chodia na pravidelné prechádzky. Mnohí si sem chodia nabrať minerálnu vodu. Ďalších, najmä starších, stretneme na pikniku pri Petöfiho buku.