Vitajte na našej www stránke!

Akva - Teraristický

Vedúci krúžku:  Ing. Martin Macej

Akvaristicko-teraristický krúžok pracuje s cieľom podchytiť žiakov ,ktorí majú záujem o prírodu a umožniť im sebarealizáciu v tomto smere.
Program práce krúžku je zameraný na praktickú činnosť v odbore akvaristika a teraristika ako aj neustále rozširovanie teoretických poznatkov.
Práca v krúžku smeruje k vytvoreniu a zdokonaľovaniu kútika živej prírody na SLŠ.
Členovia krúžku sa zaoberajú tvorbou životného prostredia pre akvarijné ryby a teráriové živočíchy,jeho estetikou a účelnosťou,učia sa poznávať jednotlivé druhy rastlín,akvarijných rýb a plazov,spôsob ich života,zásady kŕmenia,opatery s konečným cieľom dosiahnuť ich rozmnožovanie a odchov potomstva.
Okrem biologickej funkcie krúžku sa žiaci naučia obsluhovať aj akvaristickú techniku.
Krúžok sa schádza v utorok, stredu a piatok  7.00 do 7.45 a denne podľa potreby.