Vitajte na našej www stránke!

Futbalový

Vedúci krúžku:  Ing. Albín Kostelník, Mgr. Peter Šutran

Členovia futbalového krúžku sa stretávajú pravidelne každú stredu od 14:00 do 16:00 a priestoroch školy. V zimnom období to je telocvičňa a v letnom období zasa trávnaté futbalové ihriská so živou alebo umelou trávou.

Hlavnou úlohou futbalového krúžku je napomôcť žiakom registrovaným vo futbalových kluboch a hrajúcim futbal v domácom prostredí, aby cez týždeň nevynechávali tréningový proces a pre žiakov neregistrovaných v nijakom futbalovom klube, aby si osvojili herné činnosti a mohli hrať futbal podľa platných pravidiel.

Činnosť futbalového krúžku je rozdelená do troch období, a to:

  • hlavné obdobie, kde sa venujeme vylaďovaniu a udržiavaniu športovej formy a zvyšovaniu hernej výkonnosti a psychickej odolnosti,
  • prechodné obdobie, kde dôraz kladieme na aktívny odpočinok a regeneráciu fyzických a psychických síl,
  • prípravné obdobie, kde sa zameriavame na zabezpečovanie predpokladov rastu športovej výkonnosti, rozvoju vôľových vlastností a zvyšovaniu funkčných stropov organizmu.