Vitajte na našej www stránke!

Krúžok informatiky

vedúci krúžku: Mgr. Ján Holub
Krúžok je zameraný na udržanie kroku s vývojom informačných technológií. Náplň jednotlivých hodín bola zostavená po dohode so žiakmi. Jednotlivé témy sú prevažne zamerané na prácu v operačnom systéme LINUX a tvorbu internetových stránok. Okrem práce so softwarom, pracujeme aj s hardwarom, ako je napr. digitálny fotoaparát, scanner, digitálna videokamera a podobne. Krúžok prebieha v rozsahu 4 vyučovacích hodín, spravidla dva krát týždenne.