Vitajte na našej www stránke!

Literárne diela v kinematografii

Vedúci krúžku:  Mgr. Tatiana Christaková
Krúžok je určený študentom maturitného ročníka. Jeho cieľom a náplňou je sprístupniť študentom sfilmovanú podobu diel svetovej a slovenskej literatúry, čo využijú na ústnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry.