Vitajte na našej www stránke!

História lesničiarstva na Strednej lesníckej škole v PrešovePoľovnícke signály patria medzi zvyklosti a obyčaje, s ktorými sa žiaci oboznamujú nielenv teoretickej , ale aj v praktickej podobe. Ich zvuky zneli na škole od roku pôsobenia školyv Prešove, teda od roku. 1964. Hrali sa predovšetkým na spoločných poľovačkáchorganizovaných školou, nechýbali na slávnosti otvorenia školského roku, ani na maturitnýchskúškach. Ich prejav bol v začiatkoch spontánny(hrala sa vlastná tvorba, alebo prevzaté česképoľovnícke signály) , prednesený nadšencami zo strany žiakov. Spomínam si na menániektorých spolužiakov: Roman, Trella, Micenko, Kolárčik, Viskup, Stoklas, Olexa.Kvalitatívny zlom v rozvoji lesničiarstva nastál na škole v roku 1986, príchodom Ing. JozefaDaňka.V roku 1987 sa stal vedúcim krúžku. Od toho istého roku sa pravidelne žiaci zúčastňovali podjeho vedením celoslovenských súťaži v hre na lesnicu .Od roku 2001 vystupujú napoľovníckych podujatiach aj v zahraničí a to v Poľsku a Česku.

Výsledky:

1988-Povážska Bystrica
kategória do 20 rokov
1.miesto: Mikuláš Komanický
3.miesto: Daniel Lechman

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Daniel Lechman1989-Belušské Slatiny

kategória do 20 rokov
1.miesto: Mikuláš Komanický
2.miesto: Daniel Lechman

kategória súborov
2.miesto: Jaroslav Leštach, Martin Haľko, Martin Lenďak
3.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Daniel Lechman

1990-Povážska Bystrica

kategória do 20 rokov
3.miesto: Mikuláš Komanický

kategória súborov
1.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1991-Antol

kategória do 20 rokov
1.miesto: Michal Novotniak

kategória súborov
2.miesto: Michal Novotniak, Martin Haľko, Slavo Kocík

1992-Antol

kategória do 20 rokov
2.miesto: Michal Novotniak
3.miesto: Slavomír Kocík

kategória nad 20 rokov
2.miesto: Dušan Hulvej
3.miesto: Mikuláš Komanický

kategória súborov
2.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1993-Antol

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1994-Antol

kategória do 20 rokov
2.miesto: Peter Lichvár

kategória nad 20 rokov
3.miesto: Mikuláš Komanický

kategória súborov
1.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1995-Antol

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1996-Pruské

kategória do 20 rokov
2.miesto: Marcel Gedra

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Martin Lenďak

1997-Vyšné Ružbachy

kategória do 20 rokov
2.miesto: Pavol Poracký

kategória nad 20 rokov
3.miesto: Mikuláš Komanický

kategória súborov
1.miesto: Ing.Daňko, Mikuláš Komanický, Dušan Hulvej

kategória voľná tvorba
3.miesto: Ing.Daňko,Komanický, Hulvej,Micenko,Poracký,

1998-Gabčíkovo

kategória do 20 rokov
1.miesto: Pavol Poracký

kategória nad 20 rokov
3.miesto: Dušan Hulvej

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Marek Čevela, Dušan Hulvej

kategória voľná tvorba
3.miesto: Ing.Daňko, Hulvej

1999-Bojnice

kategória do 20 rokov
2.miesto: Pavol Poracký
3.miesto: Miroslav Macík

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Komanický, Dušan Hulvej

2000-Nitra

kategória do 20 rokov
1.miesto: Tomáš Vorobeľ

kategória súborov
2.miesto: Ing.Daňko, Komanický, Dušan Hulvej

2001-Banská Štiavnica

kategória do 20 rokov
2.miesto: Tomáš Vorobeľ

kategória nad 20 rokov
3.miesto: Dušan Hulvej

kategória súborov
3.miesto: Ing.Daňko, Ing.Komanický, Dušan Hulvej

2002-Prešov

kategória do 20 rokov
3.miesto: Pavol Belina

kategória nad 20 rokov
3.miesto: Dušan Hulvej

kategória voľná tvorba
3.miesto: Ján Trochca,,Pavol Belina, Róbert Ivan

2003-Trebišov

kategória do 20 rokov
2.miesto: Pavol Belina

kategória súborov
2.miesto: Ing.Daňko, Ing.Komanický, Dušan Hulvej

kategória voľná tvorba
2.miesto: Ing.Daňko,Dušan Hulvej, Ing.Komanický,Pavol Belina, Róbert Ivan

2004-24.4.-25.4 Kynžvart Česko Medzinárodná súťaž
11. miesto súbor lesničiarov SLŠ Prešov v zložení: Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej,Belina, Kromka, Kušmírek, Kičura.

2004-Poprad

kategória do 20 rokov
3.miesto: Pavol Belina

kategória súborov
2.miesto: Ing.Daňko, Ing.Komanický, Dušan Hulvej
3.miesto: Lukáš Kromka,Jozef Kušmírek, Ladislav Kičura

kategória voľná tvorba
2.miesto: Lukáš Kromka,Jozef Kušmírek, Ladislav Kičura ,Pavol Belina,Michal Tomčík

2005 Liptovský Hrádok 3.júna

kategória do 20 rokov
1.miesto Lukáš Kromka
4. miesto Matúš Chovanec
5. miesto Ladislav Kičura

kategória jednotlivcov nad 20 rokov
3. miesto Dušan Hulvej

kategória súbory
1.miesto ŠrgO SPZ Prešov Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej
3. miesto SLŠ Prešov Kičura, Kromka, Kušmírek

kategória voľná
1. miesto Šrgo SPZ Prešov Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej

Ležajsk 1.2.10 2005 Poľsko 7.ročník Medzinárodný festival lowiecky
Účasť súboru SLŠ v Prešove v zložení: Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, MatúšChovanec, Peter Gera

2006 Kladská Marianske Lázne 10.6.2006
Účasť súboru lesničiariov SLŠ a ŠRO SPZ Prešov na 12. medzinárodnej súťaži lesničiarovv zložení: Ing.Daňko, Ing.Komanický, Hulvej, Chovanec Matuš, Lenik Dano, Gera Peter

2006 Malacky 22.6.200629. ročník Celoslovenskej s´ťaže v hre na lesnicu

Kategória nad 20 rokov
2.miesto Dušan Hulvej

Kategória súborov povinné skladby
2. miesto Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej Dušan

Kategória súbory voľné skladby
1. miesto Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej zo školy boli žiaci: Matúš Chovanec, Peter Gera, Dano Leník,

2006 Čierny Balog 7.7.2006 Otvorenie a účasť na 5.ročníku Dňa stromuIng. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej

Ležajsk 29.30.9. 2006 Poľsko 8.ročník Medzinárodný festival lowieckyÚčasť súboru SLŠ v Prešove v zložení: Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, MatúšChovanec, Peter Gera, Daniel Leník, Matej Reľovský, Radovan Szabo. Získanie ceny Grand prix za najlepší výkon.

Banská Bystrica 16.6.2007

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
1.miesto: Radomír Szabo – SLŠ Prešov
2.miesto: Lukáš Hulka – TU Zvolen
3.miesto: Matej Filický – SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória jednotlivcov nad 20 rokov -B
1.miesto: Jozef Martiš- OKO SPZ Prievidza
2.miesto: Marián Bugoš-OKO SPZ Košice
3.miesto: Jozef Benkovič – OkO SPZ Malacky

Kategória súborov - C
1.miesto: ŠRO SPZ Prešov- Ing. J. Daňko, Ing. M. Komanický, D. Hulvej
2.miesto: SLŠ Liptovský Hrádok- Ing. M. Olos, Ing. E. Hatiar, V. Vallová, M. Bobríková, M.Filický
3.miesto:LESY SR š.p. Banská Bystrica – Ing. L. Hanková, Ing. M. Hanko, Ing. M. Macík

Kategória voľná - D
1.miesto: OKO SPZ Košice - Marián Bugoš, Michal Tomčík
2.miesto: SLŠ Prešov - Radomír Szabo, Matej Reľovský, Daniel Leník, Matúš Chovanec
3.miesto OKO SPZ Malacky – Jozef Benkovič

Ležajsk 2007 - Účasť na lowieckom festival v Polsku v meste LežaskIng. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, Reĺovský, Leník, Szabo.

Košice 7.6.2008

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
1.miesto: Veronika Vallová – SLŠ Liptivský Hrádok
2.miesto: Marcel Bugoš – SPZ Košice
3.miesto: Michaela Bobríková – SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória jednotlivcov nad 20 rokov -B
1.miesto: Marián Bugoš- OKO SPZ Košice
2.miesto: Michal Olos-SLŠ Liptovský Hrádok
3.miesto: Edmund Hatiar - SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória súborov - C
1.miesto: - SLŠ Liptovský Hrádok- Ing. M. Olos, Ing. E. Hatiar, V. Vallová, M. Bobríková,M. Filický
2.miesto: SPZ Košice- Bugoš Marián, Martin, Marcel
3.miesto: SLŠ Liptovský Hrádok – Fridman, Olos, Hatiar

Kategória voľná - D
1.miesto: OKO SPZ Malacky – Jozef Benkovič
2.miesto: OKO SPZ Košice - Marián Bugoš, Martin Bugoš,Marcel Bugoš
3.miesto : Oko Prievidza – Jozef Martiš

2008 Hluboka nad Vltavou 28.6.2008 - Účasť súboru lesničiariov SLŠ a ŠRO SPZ Prešov na 13. medzinárodnej súťaži lesničiarovv zložení: Ing.Daňko, Ing.Komanický, Hulvej, Reľovský Matej, Lenik Dano, Pirčák Jaro

2008 Čierny Balog 7.7.2008 - Otvorenie a účasť na 6.ročníku Dňa stromuIng. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej
Čadca 23.5.2009

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
1.miesto: Matej Filický – SLŠ Liptivský Hrádok
2.miesto: Maroš Plenta – SPZ Malacký
3.miesto: Katka Malíková – SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória jednotlivcov nad 20 rokov -B
1.miesto: Jozef Martiš- OKO SPZ Prievidza
2.miesto: Jozef Benkovič-SPZ Malacký
3.miesto: Edmund Hatiar - SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória súborov - C
1.miesto: - SLŠ Liptovský Hrádok- Ing. M. Olos, Ing. E. Hatiar, V. Vallová, M. Bobríková,M. Filický
2.miesto: SPZ Malacký- Benkovič, Plenta, Jancík
3.miesto: SLŠ Prešov – Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej

Kategória voľná - D
1.miesto: OKO SPZ Prievidza– Jozef Martiš
2.miesto: OKO SPZ Malacky – Jozef Benkovič
3.miesto : SLŠ Liptovský Hrádok – Kvintet castrum E.Hatiar

2009 Čierny Balog 11.7.2009 Otvorenie a účasť na 7.ročníku Dňa stromuIng. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, Ivana Bučková

10.11. október 2009 Ležajsk Poľsko 11.ročník Medzinárodný festival lowieckyÚčasť súboru SLŠ v Prešove v zložení: Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, Jaro Pirčák,Ivana Bučková, Samo Baumaster.Získanie ceny Grand prix za najlepší výkon


Ilava 29.5.2010

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
1.miesto: Ivana Bučková – SLŠ Prešov
2.miesto: Jaro Pirčák – SOŠ Prešov
3.miesto: Tomáš Plenta – SLŠ Liptovský Hrádok

Kategória jednotlivcov nad 20 rokov -B
1.miesto: Rudolf Bučko- Šugov
2.miesto: Jozef Martiš- Oko Prievidza
3.miesto: Patrik Schwartz - Bojnice

Kategória súborov - C
1.miesto: - ŠRO SPZ Prešov –Ind. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej,Bučková,Baumaster,Pirčák
2.miesto: SOŠ Prešov – Bučková, Pirčák, Baumaster
3.miesto: SOŠ L. Hrádok -

Kategória voľná - D
1.miesto: OKO SPZ Prievidza– Jozef Martiš
2.miesto: OKO SPZ Malacky – Jozef Benkovič
3.miesto : ŠRO SPZ Prešov- Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej, Bučková,Baumaster, Pirčák

6.jún 2010 Pécs Maďarsko
5. miesto na 1. ročníku Medzinárodnej súťaže v hre na lesné rohy a zlaté pásmo v kategórii súborov „B“Slovensko reprezentovali: Ing. Jozef Daňko, Dušan Hulvej, Ivana Bučková z Prešovaa Ing.Hatiar, Ing. Olos, Valová, Malíková z Liptovského Hrádku.

Oravský Podzámok 4.6.2011

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
3.miesto: Jozef Kišš SOŠL Prešov
Kategória súborov - C
1.miesto: - ŠRO SPZ Prešov –Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej, Bučková,Bučko,Takács
2.miesto: SOŠ Prešov – Bučková, Takács ,Kišš, Duda
3.miesto: SOŠ L. Hrádok -Kategória voľná - D

Maninská tiesňava 2.6.2012

Kategória jednotlivcov do 20 rokov- A
1.miesto: Ivana Bučková, SOŠL Prešov
3.miesto: Tobiáš Komanický SOŠL Prešov

Kategória jednotlivcov nad 20 rokov -B
1.miesto:
2.miesto: Ing. Mikuláš Komanický
3.miesto:

Kategória súborov - C
1.miesto: -2.miesto:3.miesto: SOŠL Prešov - Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej, Bučková, , TakácsOskar, Tobiáš Komanický, Róbert Duda

Kategória medzinárodná - D
1.miesto:2.miesto:3.miesto SOŠL Prešov - Ing. Daňko, Ing. Komanický, Dušan Hulvej, Bučková, , TakácsOskar, Tobiáš Komanický, Róbert Duda

Zvolen 1.6.2013

Kategória A: lesnice Ing. Komanický M. 3.miesto

Kategória B-lesné rohy: Komanický Tobiáš -3. miesto

Kategória C súbory: 5. miesto Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, Komanický T.
Kategória D praktický lesník: Ivana Bodnárová - 3. miesto

Lutila 5.6.2014
Kategória A: lesnice Ing. Komanický M. 3.miesto

Kategória B-lesné rohy: Komanický Tobiáš -3. miesto

Kategória C súbory: OPK Prešov - 2. miesto Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej,Komanický T.Trubači Šariša 4. miesto - Ing. Daňko, Ing. Komanický, Hulvej, Komanický T.,Duda,Čurila,Lendač, Kudelas

25. júna 2014Žiaci SOŠL Prešov vystupovali prehliadkou slovenských poľovníckych signálov na festivaleloveckej hudby v Lesku Poľsko.. Školu reprezentovali: Komanický, Lendač, Duda, Čurila aIng. Daňko.Tuchola,

Poľsko 12.7.2014 Slovensko reprezentovali: Ing. Jozef Daňko, Dušan Hulvej, Ing. Komanický, Tobiáš Komanický z Prešova a Ing.Hatiar, Ján Smutný, Ing. Valová Veronika, Malíková Katkaz Liptovského Hrádku.Súťažili sme v dvoch kategóriách. V kategórie "národné signály" sme obsadili 1. miesto, vkategórie lovecká hudba a piesne tiež 1. miesto


Malacky jún 2015 1. ročník Československej súťaže v hre na lesnicu a lesný roh

Kategória súbory:2. miesto Trubači Šariša - Ing.Daňko, Ing. Komanický, Komanický T. Jančík K. Hulvej,Čahoj, Hlísta, Kudelas 3.miesto Trubači SOŠL Prešov .Maľúk, Čahoj, Hlísta, Jančík, Komanický Tobiáš, Kudelas 4.miesto Trubači SPZ Prešov: Ing.Daňko, Ing. Komanický, Komanický T. Jančík

Pelhrimov 2016 2. ročník Československej súťaže v hre na lesnicu a lesný roh

Kategória súbory: 2. miesto: Trubači SOŠL Prešov .Čahoj, Kurťák, Jančík, Komanický Tobiáš, Kudelas

Lesko máj 20171. miesto Trubači Šariša: Ing.Daňko, Hulvej, Komanický T. Jančík K.,Višňovská,Petrová,
Hronsek 2017
3. ročník Československej súťaže v hre na lesnicu a lesný roh

Kategória súbory:5. miesto Trubači Šariša: Ing.Daňko, Hulvej, Komanický T. Jančík K., ,Petrová, Čahoj,Kurťak, Richtarčíková

Kategória jednotlivci:4. miesto Jančík , 5. miesto Komanický Tobiáš

Lesko máj 2018 festival lowieckej hudby 3. miesto Trubači Šariša: Ing.Daňko, Hulvej, Komanický T. Jančík K.,Višňovská,Petrová,


Lipník nad Bečvou jún 2018 4 ročník Československej súťaže v hre na lesnicu a lesný roh

Kategória súbory:2. miesto Trubači Šariša: Ing. Daňko, Ing. Komanický, Komanický T., Jančík K. Hulvej 3. miesto: Trubači SOŠL Prešov: Ing.Daňko, Jančík K. Richtarčíková, Petrová, Višňovská

Kategória jednotlivci:3. miesto Karol Jančík, 5. miesto Komanický T.

Levoča september 2018: Majstrovstva Európy28.9.2018 trubači SOŠL v Prešove v zložení INg. Daňko, Ing. Komanický, Komanický T.Hulvej Dušan, Jančík Karol, Višňovská Simona, Petrová Anna a Richtarčíková Aneta sa zúčastnili 2. ročníka ME trubačov, čím dosiahli výnimočný úspech. Hrali skvelé, v konkurencii 12 súborov sa do tretieho miesta neumiestnili. Večer všetci hrali aktívne sv.hubertovskú omšu a skladbu Tedeum laudamus. v kostole sv. Jakuba.