Vitajte na našej www stránke!

Vedenie školy

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. - životopis riaditeľ školy
PhDr. Hudáková Vlasta pedagogický zástupca riaditeľa školy (štatutárny zástupca)
Ing. Karaš Slavomír zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax 
Ing. Kostelník Albín, PhD. zástupca riaditeľa pre tech.-prev. a podnikateľskú činnosť
Ing. Daňko Jozef zástupca riaditeľa školy pre ŠkL
Ing. Dilong Michal zástupca riaditeľa - hlavný majster OVY
Mgr. Šilan Andrej vedúci vychovávateľ ŠI